ආකාශචාරීන්ගේ ක්ෂේම භූමිය

ආකාශචාරීන්ගේ ක්ෂේම භූමිය

Average Reviews

Description

කන්දෙගම පුරාවිද්‍යා රක්ෂිතය තුළ පිහිටා ඇති දානිගල පර්වතය මනමෝහණීයයි. දානිගල කඳු මුදුන වෙනත් කිසිම කඳු මුදුනකට සම කරන්න බැරි තරම් වෘත්තාකාරයි. සමතලයි. ඒ නිසාම චිත්තාලංකාරයි. විශ්වයේ රහස් බොහෝ සේ සඟවා ගත් තැනිතලා වක‍්‍රයක් ඔසවා ගත් මේ දානිගල කන්දට පිටසක්වළයන්ගේ පර්වතය (Alien Rock) කියාද නමක් තියෙනවා. සෑම රාත‍්‍රියකම ආලෝක බෝල මේ කඳු මුදුනතේ සැරිසරන බැව් ගම්මුන් පවසනවා. ඒ නිසා ආකාශය දෙව් ලොවින් කොටස් සේ දිස්වන විට ඒ සෞන්දර්යය අපේ ඇසට නිධානයක්.

Photos

Categories

SI

Statistic

31 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share

Map

Claim Listing

Is this your business?

Claim listing is the best way to manage and protect your business.